shape
Beeren bouwconsultant uw partner en onafhankelijk adviseur.
 
Of u nu een huis of bedrijfspand wilt kopen, verkopen, of andere plannen met onroerend goed heeft, er zijn behoorlijke belangen mee gemoeid. 
Het zijn zaken waar u over het algemeen niet dagelijks mee te maken heeft. 
Uw plannen mogen immers niet vastlopen in juridisch getouwtrek of eindigen in een technisch of financieel fiasco.
Beeren bouwconsultant adviseert in alles wat met bouwschades bij onroerend goed te maken heeft. 
Ook bij bouwgeschillen is deze uw ideale partner om partijen bij elkaar te brengen zonder veelal lange en dure juridische procedures.

Privacy verklaring (samenvatting):

Beeren bouwconsultant hanteert een privacy reglement. In het kort gesteld komt dit reglement er op neer dat uw persoonsgegevens welke door ons worden geregistreerd uitsluitend zijn bestemd voor intern gebruik. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of worden, of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u verstrekte opdracht of in geval u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleende. Automatische gegevensverwerking, zoals bijvoorbeeld via e-mail servers, kan verspreiding van uw gegevens tot gevolg hebben. Uw rechten zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u te allen tijden uitoefenen. Klachten kunt u ons schriftelijk doen toekomen. Deze privacyverklaring vervangt geenszins de met u overeengekomen Aanvullende Voorwaarden Bbc en/of Leveringsvoorwaarden RVOI-2001 die ons bedrijf hanteert. De volledige privacyverklaring is op verzoek beschikbaar.
      Beeren Bouwconsultant VOF
      Maison Céramique
      Stellalunet 27E
      6221 JG  Maastricht
M   +31 (0)6 54281843
      info@beerenbouwconsultant.nl
      www.beerenbouwconsultant.nl
      KvK Zuid Limburg 68477627
      BTW nl 8574.62.714 B01
      Leveringsvoorwaarden RVOI-2001